دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تشديد سرکوب فعالان سياسی و دانشجويی توسط دستگاه قضايی را مورد بررسی قرار داد. وی گفت آقای شاهرودی عملا توجيه گر اعمال نيروهای سرکوبگر ، پليس و سپاه پاسداران است.