پليس ضد شورش روسيه روز يکشنبه در پايان تظاهرات ضد کرملين در سن پترزبورگ، هواداران اپوزيسيون را مورد ضرب و شتم قرار داد. در جريان اين راهپيمايی ۱۲۰ نفر منجمله گاری کاسپاروف قهزمان شطرنج جهان،  دستگير شدند.  به گفته شاهدان عينی شماری از تظاهر کنندگان سالخورده و جوان با بدنهای خون آلود و چهره های وحشت زده در خيابانها نشسته بودند.