دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا نگرانی های کشورهای اروپايی پيرامون سياست های جمهوری اسلامی ايران بويژه برنامه هسته ای تهران را مورد بررسی قرار داد.