پس از آنکه روز دوشنبه سخنان محمود احمدی نژاد و ساير مسئولان رژيم اسلامی ايران پيرامون شدت يافتن فعاليت های هسته ای تهران منتشر شد، موجی از انتقاد و نکوهش سراسر اروپا را فراگرفت. وزارت امور خارجه آلمان روز سه شنبه طی بيانيه ای اين بيانات و طرز رفتار جمهوری اسلامی را باعث نگرانی دانسته و ابراز اميدواری کرد که جمهوری اسلامی به ميز مذاکره بازگردد و به خواسته های شورای امنيت اهميت بدهد.