پاپ بنديکت امروز در پيام سُنّتی واتيکان به مناسبت عيد پاک مسيحيان از رنج و آلام ناشی از خشونت در سراسر جهان ابراز تاسف و دلسوزی کرد.

پاپ گفت از عراق تکه پاره شده در کشتاری بی وقفه، هيچ صدای مثبتی شنيده نميشود. پاپ همچنين از خشونت و بی ثباتی در ديگر نقاط خاورميانه ، آفريقا، آسيا و افغانستان ابراز نگرانی کرد.

 پاپ سوء استفاده از مذهب را برای توجيه خشونت ، استثمار و تروريسم تقبيح و محکوم کرد.

 پاپ پيام عيد پاک را به بيست زبان ايراد کرد.

پاپ پيش از آن در ميدان سنت پيتر واتيکان به هزاران زائری ملحق شد که بمناسبت عيد پاک در اين ميدان مظهر آئين های مذهبی مسيحيان جمع شده بودند.

پرزيدنت بوش نيز که برای تعطيلات عيد پاک به مزرعه شخصی اش در کرافورد تکزاس رفته است در پيام تبريک خود به مناسبت عيد پاک ، از اين عيد به عنوان فرصتی برای گردهم جمع شدن خانواده ها و دوستان ، و برگزاری جشن پيروزی عشق و دوستی بر نفرت و مرگ ياد کرد.

عيد پاک برای مسيحيان و به اعتقاد آنان روز عروج عيسی مسيح پس از مرگ ناشی از مصلوب شدن است.