دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی که از روز جمعه در تهران آغاز شد را مورد بررسی قرار داد.