ارتش آمريکا اعلام کرد چهار نفر از اين سربازان روز يکشنبه در جريان انفجار بمبی در نزديکی يک واحد نظامی آمريکا کشته شدند، و دو نفر ديگر روز شنبه در جريان انفجار يک بمب کنار جاده جان خود را از دست دادند.

بيانيه ديگری از سوی ارتش آمريکا حاکی است که يک تفنگدار دريايی آمريکا نيز روز يکشنبه در يک حادثه غير رزمی در استان الانبار درگذشت.

در همين حال، سناتور جان مک کين، عضو جمهوريخواه کنگره و يکی از کانديداهای احراز مقام رياست جمهوری آمريکا، بطور غير منتظره به عراق سفر کرده است. 

مک کين در اين سفر گفت استراتژی جديد آمريکا در جهت اعزام تعداد بيشتر نيروی نظامی به عراق موثر بوده است.

مک کين روز يکشنبه همراه با هيئتی مرکب از چند تن از اعضای کنگره آمريکا از بغداد ديدار به عمل آورد. سناتور جمهوريخواه ليندزی گراهام Lindsey Graham ، يکی از همراهان جان مک کين می گويد، ايالات متحده از ابتدای جنگ عراق می بايست همين تعداد نيروی نظامی که به نظر وی کافی به نظر می رسد را در عراق مستقر می ساخت.