امروز چهارشنبه پليس در مانيل پايتخت فيليپين اعلام کرد ربايندگان اتوبوس حامل کودکان پيش کودکستانی پسری را که از تب شديد رنج ميبرد، ترخيص کرده اند.

حدود ٣١ کودک و دو معلم هنوز در بيرون محل فرمانداری شهر مانيل توسط مردانی که تصور ميشود به دو نارنجک، يک تفنگ، و يک هفت تير مسلح هستند، اسير گشته اند.

گروگان گيران را رئيس مهد کودکی در يک محله فقير نشين مانيل که خواستار آموزش و مسکن رايگان برای کودکان و خانواده هايشان است، رهبری ميکند.  برخی دانش آموزان مؤسسه خود وی نيز در ميان گروگان ها هستند.

«خُن دوکات» و همکارانش کنترل اتوبوس را وقتی در حال گردش در مانيل بود، بدست گرفتند.  «دوکات» به مطبوعات محلی گفت که اگر خواستهای وی برآورده شود، تسليم خواهد شد.