آقای ابوالفضل وصالی، سردبير روزنامه باسابقه و توقيف شده ندای آذرآبادگان، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا وضعيت مطبوعات در آذربايجان ايران را مورد بررسی قرار داد و تفاوت ميان مطبوعات مستقل و رسانه هايی که مسئولان آنها وابسته به جمهوری اسلامی هستند را بر شمرد.

در بخش دوم اين گفتگو  آقای وصالی پيرامون چشم انداز آزادی مطبوعات در سال جديد ۱۳۸۶ و اصولا وضعيت و فضای روزنامه نگاری در ايران توضيحاتی داد.