دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اثرات قطعنامه تحريم های جديد شورای امنيت و کوشش های خزانه داری دولت آمريکا عليه فعاليت های مالی رژيم جمهوری اسلامی ايران را مورد بررسی قرار داد.