وزير انرژی آمريکا ميگويد به مقامات هندی گفته است که واشنگتن با برنامه های دهلی نو برای ساختن خط لوله ای که گاز طبيعی را از ايران صادر کند مخالف است.

ساموئل بودمن که در پايان سفری سه روزه به هند با خبرنگاران صحبت ميکرد گفت مخالفت آمريکا با اين خط لوله ناشی از آن است که به اعتقاد واشنگتن چنين پروژه ای می تواند به تهران در تلاشی که برای توليد تسليحات اتمی به آن نسبت داده ميشود، کمک کند. وی گفت در باره نگرانی های آمريکا با ارشد ترين مقامات دولت هند صحبت کرده است.

دهلی نو، اسلام آباد و تهران برای ساختن يک خط لوله دو هزار و ششصد کيلومتری انتقال گاز از ايران به هند از طريق پاکستان، که ارزش آن هشت ميليارد دلار برآورد شده است، مذاکره ميکنند.

 آقای بودمن اوايل هفته با همتای هندی خود، سوشيل کومار شيندی، و نيز با منموهان سينگ نخست وزير هند ملاقات کرده بود . دو طرف در باره اجرای يک موافقتنامه مهم اتمی که به هند امکان ميدهد به تکنولوژی اتمی غيرنظامی آمريکا دسترسی پيدا کند تبادل نظر کرده اند.