پليس افغانستان ميگويد دست کم چهل ستيزه گر طالبان در جريان عمليات نيروهای ناتو و افغان در ولايت جنوبی هلمند کشته شده اند.

 اين عمليات شامل دو حمله جداگانه بوده است.

رئيس پليس منطقه ميگويد سه سرباز افغان نيز در نبرد کشته و پنج سرباز ديگر مجروح شده اند .

گزارشها همچنين از دستگيری دست کم هشت ستيزه گر طالبان حکايت دارد.

ولايت هلمند اخيرا صحنه نبردهائی شديد ميان نيروهای ناتو و ستيزه گران طالبان بوده است. اين ولايت يکی از توليدکنندگان عمده ترياک محسوب ميشود.

حملات ناتو در هلمند از ماه گذشته و با توجه به پيش بينی های حاکی از شدت گرفتن حملات طالبان در بهار شروع شده است.