از صبح چهارشنبه ۲۱ مارس به مدت چهار روز جشنواره بين المللی فيلم های گزارشگران در شهر ساحلی توکه در شمال فرانسه برگزار می شود.