ديپلماتهای شش قدرت جهان اميدوارند پيشنهاد مجموعه ای جديد از تحريم های تنبيهی عليه ايران را امروز به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه کنند.

در ايران محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری خطر تحريم های تنبيهی جديد عليه ايران را رد کرده است .

 آقای احمدی نژاد امروز در يک سخنرانی در اجتماعی در مرکز ايران گفت قدرتهای جهان فقط خودشان را منزوی ميکنند، و اگر تصور ميکنند که با صدور قطعنامه می توانند مردم ايران را وادار به عقب نشينی کنند، در اشتباه اند.

علی لاريجانی مذاکره کننده ارشد اتمی تهران نيز امروز گفت هرگونه حمله ای به ايران با پاسخی نظامی روبرو خواهد شد . 

در سازمان ملل متحد نمايندگان پنج قدرت جهان، شامل آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، بعلاوه آْلمان، ديروز در مورد پيش نويس قطعنامه بحث و گفتگوئی مفصل داشتند.

امير جونز  پری سفير بريتانيا گفت فقط يکی دو مسئله وجود دارد که بايد حل و فصل شود.

 ويتالی چورکين سفير روسيه  مذاکرات را بسيار خوب توصيف کرد اما در عين حال گفت هنوز ملاحظاتی وجود دارد که بايد به آنها پاسخ داده شود .

چين نيز گفته است که هنوز پرسش هائی دارد.

 انتظار ميرود محدوديت هائی بيشتر در مورد معاملات تسليحاتی بخشی از تحريم های جديد تنبيهی باشد.

 اين تحريم ها به تحريم هائی افزوده ميشود که در دسامبر گذشته در سطحی محدود در زمينه های مالی و تجاری، در واکنش به بی اعتنائی تهران به ضرب الاجل متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم وضع شد.

در همين حال امروز در نيويورک تزيپی ليونی وزير امورخارجه اسرائيل از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواست عليه برنامه های اتمی تهران قطعنامه های تحريمی شديد تری وضع کند.

آمريکا و متحدانش تهران را به تلاش برای دستيابی به تسليحات اتمی متهم کرده اند. تهران اين اتهام را رد کرده است.