عدم يکپارچگی در اپوزيسيون جمهوری اسلامی ايران و راه های ايجاد اتحاد در ميان اپوزيسيون مسئله ای است که خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آن را با آقای دکتر حسين لاجوردی، رئيس انجمن پژوهشگران ايران در پاريس، در ميان نهاد. دکتر لاجوردی در اين مصاحبه گفت که لزومی برای ايجاد يکپارچگی در عقيده نمی بيند بلکه می توان در حين حفظ اختلافات سليقه ای و عقيدتی بر سر مبانی هويت ايرانی یه عمل مشترک دست زد. مردم ايران می خواهند «ملت ايران» باشند و نمی خواهند «امت اسلامی» باشند.