مدال طلای کنگره بالاترين افتخاری است که قوه مقننه دولت آمريکا اهدا می یکند. در ماه اکتبر سال جاری اين جايزه بخاطر کوششهای ارزنده و بی همتای دالايی لاما برای ارتقای صلح، دوستی و تفاهم بين المللی به اين رهبر روحانی اعطا خواهد شد. دولت چين با اعطای اين مدال به دالايی لاما مخالفت کرده است. دولت چين اصولا با هرگونه تجليل از وی مخالفت بوده و هست.