دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا چشم انداز کنفرانس بغداد را مورد بررسی قرار داد و گفت می توان اميدوار بود که کنفرانس حل مشکلات عراق مقدمه ای باشد برای حل ساير مسايلی که بين دو کشور ايران و آمريکا وجود دارد.