پرزیدنت بوش میگوید فقر در کشورهای آمریکای لاتین موجب شده است که برخی از مردم این کشورها ارزشهای نظام مردمسالاری را زیر سؤال ببرند.

پرزیدنت بوش ، که اینک از کشورهای آمریکای لاتین دیدن میکند، روز شنبه در پیام هفتگی رادیویی خود گفت بسیاری از اهالی نظامهای نوپای دموکراسی در آمریکا لاتین در دام فقر گرفتار آمده اند؛ و از آموزش و بهداشت مناسب بهره نمی برند.

پرزیدنت بوش گفت ایالات متحده آمریکا در کمک به این کشورها برای نیل به کامیابی و خوشبختی منافعی حیاتی دارد. پرزیدنت بوش گفت ایالات متحده آمریکا به نظامهای نوبنیاد مردمسالاری در نیکره غربی برای تبديل دولتهای این منطقه به اتخاذ سیاستهائی عادلانه تر، کارآمدتر، و شفافتر کمک ميکند.

 پرزيدنت بوش گفت آمريکا در این راستا به این کشورها کمک میکند تا بتوانند نیازهای خود را در زمینه های آموزشی، بهداشتی، و مسکن تأمین کنند، و در عین حال با رهائی از دیون، برای خود فرصتهای اقتصادی بیشتری بوجود بیاورند.