مجله فوربز ليست سالانه خود را در باره ميلياردرها منتشر کرده است ، و بيل گيتز آمريکائی و بنيان گذار شرکت عظيم کامپيوتری مايکروسافت، برای سيزدهمين سال متوالی در راس اين ليست است.

مجله فوربز ميگويد بيل گيتز پنجاه و شش ميليارد دلار ثروت دارد، و دوست سرمايه گذارش، گورو وارن بوفت نيز، با ثروتی بيش از پنجاه و دو ميليارد دلار ، دنبال اوست.

 کارلوس اسليم هلو، مکزيکی صاحب شرکت های عظيم مخابراتی ، رديف سوم را در ليست ميلياردرهای فوربز اشغال کرده است.

 اين ليست ، نهصد و چهل و شش ميلياردری را معرفی ميکند که ثروت آنها در مجموع به سه تريليون و پانصد ميليارد دلار سر ميزند.

فوربز بيشتر شدن ميلياردر ها را ناشی از بالارفتن درآمدهای حاصل از مستغلات و اجناس مصرفی ميداند.

به گزارش فوربز، بيشترين ميلياردرهای آسيا در هند هستند، و روسيه نيز در سال گذشته نوزده ميلياردر به جمع ميلياردرهای خود افزوده است.