برای دومين بار در طی اين هفته هزاران نفر از فرهنگيان ايران در مقابل مجلس هفتم اجتماع کردند. صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايرات هيچگونه پوششی به اين تجمع نداد.  دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا امواج اعتراضات زنان، کارگران و فرهنگيان را مورد توجه قرار داد و  ناديده گرفتن اين اعتراضات را در سير حرکت اجتماعی مردم ناچيز و بی اثر شمرد. وی گفت دير نيست زمانی که اين امواج به هم ديگر پيوسته و تبديل به فرياد شود ولی آنگاه شايد ديگر دير شده باشد.