کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمريکا، گزارش وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۶ را منتشر کرده است. این گزارش که به دستور کنگره آمريکا هر سال تهیه می شود، از ایران، افغانستان، سودان، چین، روسیه، مصر، زیمبابووه، برمه، کره شمالی و قزاقستان، به عنوان بدترین ناقضان حقوق بشر نام می برد.

در بخش مربوط به ایران، گزارش می گوید در سال ۲۰۰۶ دولت ایران حق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات را نقض کرد و با حمایت از جنبش های تروریستی در سوریه و لبنان و نیز پیشنهاد نابودی یک کشور عضو سازمان ملل متحد، درخواست های داخلی و بین المللی برای یک دولت مسئول را نادیده گرفت.

گزارش، نسل کشی در منطقه دارفور در سودان را "جدی ترین واقعیت ها" توصیف می کند و دولت سودان و شبه نظامیان مورد پشتیبانی دولت را مسئول کشتار گسترده غیر نظامیان ، استفاده از تجاوز جنسی به عنوان یک ابزار جنگی و شکنجه منظم می داند.

گزارش می پذیرد که چگونگی رعایت موازین حقوق بشر در آمريکا، خودِ این کشور را نیز زیر سئوال برده است، و می گوید "سیستم حکومتی دمکراتیک ما پاسخگو و مسئول است، اما خطا ناپذیر نیست."

گزارش وزارت امور خارجه آمريکا همچنین به عراق و افغانستان می پردازد و می گوید مناقشات داخلی یا مرزی می تواند پیشرفت در زمینه حقوق بشر را تهدید کند. در عراق، عمیق تر شدن خشونت فرقه ای و اقدامات تروریستی در سال ۲۰۰۶ حقوق بشر و پیشرفت دمکراتیک را به طور جدی تضعیف کرد. گزارش می گوید وضع رعایت حقوق بشر در افغانستان، بیشتر به دلیل ضعف نهادهای مرکزی و شورش مرگبار، همچنان ناهنجار است.

گزارش می گوید روسیه همچنان ادامه تمرکز قدرت در شاخه اجرائی، و نیز محدودیت بر رسانه ها را تجربه کرد.

در مورد چین، گزارش می گوید در سال ۲۰۰۶ نگرش دولت نسبت به حقوق بشر در برخی از مناطق بدتر شد، و شمار بیشتری از فعالان سیاسی و مذهبی و روزنامه نگاران زندانی شدند.

گزارش در عین حال یادآور می شود که در زمینه بهبود حقوق بشر پیشرفت های عمده ای در لیبریه، مراکش و اوکراین صورت گرفت.