با توجه به افزايش چهار نفر به جمع ۳۹ نفره مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابقای بار ديگر آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مقام رياست مجمع، دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيامده و اثرات اين ترکيب جديد در روند سياسی کشور را مورد بررسی قرار داد.