علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران، در سفرش به لبنان و پس از ديدار با مقامات اين کشور درباره طرح پيشنهادی رومانو پرودی، نخست وزير مستعفی ايتاليا، اظهارنظر کرد. وی بدون ذکز جزئيات اين طرح را محتاج تکميل شدن و اصلاح خواند. وی همچنين ديدار خود را با خاوير سولانا، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا، مثبت ارزيابی کرد.