وزيران امورخارجه هفت کشور مسلمان که در پاکستان تشکيل جلسه داده اند با صدور اعلاميه ای خواستار ديپلماسی برای پايان بخشيدن به اختلاف ناشی از برنامه اتمی ايران شده اند.

 اين اعلاميه که امروز توسط خورشيد قصوری وزير امورخارجه پاکستان خوانده شد ميگويد افزايشی خطرناک در تشنج ناشی از اين مسئله اتمی بوجود آمده است ، و برای برطرف ساختن آن نبايد توسلی به زور انجام گيرد.

 وزيران امورخارجه مصر، اردن، عربستان سعودی، ترکيه، پاکستان، اندونزی و مالزی برای تدارک اجلاسی از سران کشورهای اسلامی در مکه ، که ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ميزبان آن خواهد بود، در اسلام آباد جمع شده اند.

شوکت عزيز نخست وزير پاکستان قبلا به اين جلسه گفته بود صلح در خاورميانه به پيدا کردن چاره ای منصفانه برای مسئله فلسطينی ها بستگی دارد.