دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا ديدار پيش روی پنج کشور عضو شورای امنيت و آلمان پيرامون برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران و چشم انداز تحريم های بيشتر عليه ايران را مورد بررسی قرار داد