آلمان که رياست ادواری اتحاديه اروپا را بر عهده دارد از تشکيل دولت وحدت ملی فلسطينی استقبال کرده است. آنگلا مرکل پس از گفتگو با محمود عباس ابراز داشت که اقدامات کشورهای اروپايی و ايالات متحده آمريکا برای برقراری صلح در خاورميانه و  برای دو کشور مستقل فلسطينی و اسرائيلی است.