دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا لفزايش فشارها بر فعالان سياسی را مورد بررسی قرار داد. وی بويژه به وضعيت احمد باطبی و همسرش، کيوان انصاری، ابوالفضل جهاندار، و مهندس سعيد درخشنده، که هرکدام به حبس های طولانی محکوم شده اند، پرداخت.