آقای دکتر سياوش عبقری، استاد دانشگاه مورهاوس در ايلات آتلانتا، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مسئوليت های جمهوری اسلامی ايران در برابر جامعه جهانی و  ملت ايران را بر شمرده و آنها را مورد بررسی قرار داد. وی در اين گفتگو برکناری حکومت اسلامی را  راه رسيدن به صلح دانسته و از احتمال حمله اسرائيل و يا آمريکا به ايران گفت و خطرات ناشی از چنين حمله ای را بر شمرد.