اين فستيوال ده روزه يکشنبه ۱۸ فوريه پايان گرفت. چهارصد فيلم از کشورهای مختلف در بيش از ۳۰ سالن مختلف به نمايش در آمدند و  چهارصد هزار تماشاگر اين فيلم ها را تماشا کردند. در اين فستيوال از راينر ورنر فسبيندر، کارگردان شهير سينمای آلمان تقدير شد. همچنين از آرتور پن، کارگردان بزرگ سينمای آمريکا و خالق آثار بزرگ کلاسيک، قدردانی به عمل آمد.  در ميان حيرت علاقمندان فيلمهای ايرانی، فيلمی از سينمای ايران به نمايش در نيامد و اين مسئله خود به شايعاتی دامن زد.