حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دیداری با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا در باره تعهد آن کشور به نیروهای ناتو در افغانستان بحث کرده است.

 ايتاليا در افغانستان در چارچوب مامورين ناتو قرِيب هزار و نهصد سرباز دارد.

 ايتاليا رای به افزايش بودجه لازم برای سربازان خود در افغانستان جنگ زده داده است. اما بعضی از اعضای کابينه آقای پرودی خواستار فراخوانی تمامی سربازان ايتاليائی از عراق هستند.

 آقای کرزی در جريان سفرش به ايتاليا قرار است همراه با جيورجيو ناپوليتانو رئيس جمهوری ايتاليا در يک کنفرانس تبادل نظر در باره نقش زنان در افغانستان نيز شرکت کند.

رم اواخر سال جاری ميزبان کنفرانس بين المللی کمک دهندگان به افغانستان است .

 پرزيدنت بوش خواستار آن شده است که تمامی کشورهای عضو ناتو شمار نيروهای خود را در افغانستان افزايش بدهند.