اجلاس پيش روی وزيران خارجه اتحاديه اروپا در شهر بروکسل و برنامه کاری آن و نيز صحبت وزيران خارجه آلمان پيرامون برنامه هسته ای ايران در کنفرانس اخير امنيت بين المللی در شهر مونيخ، موضوعات گزارش نسرين مهدوی از آلمان است.