علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران، برای حضور در کنفرانس امنيتی مونيخ به آلمان آمده است.  نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.