پس از ديدار عبدالعزيز حکيم، رئيس مجلس اعلای انقلاب اسلامی شيعيان عراق، با علی لاريجانی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ايران در مورد پرونده هسته ای ايران، اين دو مشترکا در يک نشست خبری شرکت کردند. علی لاريجانی در اين نشست خبری گزارش شرکت ايران در کنفرانس بين المللی امنيت مونيخ را تائيد کرد.