مقامات بريتانيائی در واکنش به شيوع آنفلوانزای مرغی در يک مزرعه پرورش بوقلمون در آن کشور، که متعلق به يک پرورش دهنده عمده اروپائی است، بسيج و وارد عمل شده اند.

 آنفلوانزای مرغی تا کنون موجب تلف شدن بيش از دوهزار و پانصد بوقلمون اين مزرعه شده است و مقامات ميخواهند صد و شصت هزار بوقلمون ديگر مزرعه را، برای جلوگيری از سرايت بيماری به مزارع و مرغداريهای مجاور به کشتارگاه بفرستند.

مقامات منطقه ای به شعاع ده کيلومتر را در اطراف مزرعه منطقه بازرسی اعلام کرده اند و برگزاری مسابقات پرندگان را در سراسر کشور ممنوع ساخته اند.

اين نخستين باری است که ويروس H5N1 در يک مرکز پرورش طيور در بريتانيا کشف ميشود، و دومين مورد کشف آن در اروپا در سال جاری است.

ماه گذشته ويروس H5N1 موجب تلف شدن هزاران غاز در مجارستان شد. ويروس H5N1 می تواند موجب مرگ و مير انسان نيز بشود. اين ويروس از سه سال پيش عامل مرگ بيش از صدو شصت نفر در سطح جهان، و بيشتر از همه در آسيا بوده است.