سرکوب فعالان مدنی و اهل قلم در شمال غربی ايران توسط رژيم اسلامی موضوع گفتگوی انحصاری رامش با آقای امين موحدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر است که اخيرا از ايران خارج شده است.