در پی سخنرانی سالانه رئيس جمهوری آمريکا در تالار کنگره اين کشور آقای مهدی خانبابا تهرانی، کارشناس مسايل سياسی و فعال سياسی ايرانی مقيم آلمان، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا به نکات عمده اين سخنرانی بويژه بخش مربوط به ايران پرداخت و ضمنا نظرات خويش را در رابطه با رئيس جمهوری اسلامی ايران و عملکرد وی بيان داشت.