دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا جايگاه خاورميانه در گزارش سالانه پرزيدنت بوش را مورد بررسی قرار داد