در اندونزی دولت در تلاش برای جلوگيری از شيوع آنفلونزای مرغی در جاکارتا پايتخت آن کشور برنامه کشتن مرغ و خروس و ديگر ماکيان خانگی را به اجرا گذاشته است. بعضی از سکنه جاکارتا از اين تصميم استقبال کرده اند اما بعضی ديگر از اينکه در مقابل هر مرغ و خروسی که کشته شود، دولت فقط يک دلار غرامت ميدهد، که يک سوم ارزش بازار است ، گله دارند.

 فرماندار جاکارتا ديشب خود شخصا بر عمليات کشتن و سوزاندن صدها مرغ و خروس و اردک نظارت کرد.

 وزير بهداری اندونزی ميگويد ممنوعيت نگاهداشتن مرغ و خروس و ماکيان ديگر در خانه ها و محلات مسکونی به زودی به هشت استان ديگر که ويروس مرگبار H5N1 در آنها ديده شده است تعميم داده ميشود.

 طی دو سال گذشته شصت و يک نفر در اندونزی از بيماری آنفلونزای مرغی در گذشته اند که رقم و نسبتی بالا در سطح جهانی محسوب ميشود.