آرت بوخوالد، ستون نگار و طنزنویس نامدار آمریکا، که مدت نیم قرن از سیاستهای آمریکا انتقاد میکرد، در سن ۸۱ سالگی بدرود حیات گفت.

نوشته های بوخوالد، هنگامی که در اوج شهرت و محبوبیت بود در ۵۵۰ روزنامه در سراسر جهان چاپ و منتشر میشد. شوخیهای نیشدار او متوجه همه سیاستمداران، از هر مسلک و مرام بود. خودش یک بار گفته بود:"من نه دموکراتم، نه جمهوريخواه، من علیه هر کسی هستم که قدرت را بدست دارد."

بوخوالد در سال ۱۹۴۹ از کالیفرنیا به پاریس رفت و در آنجا ماندگار شد، و حرفه خود را با نوشتن مقالاتی  درباره زندگی اروپائیان و انتشار آنها در "اینترنشنال هرالد تریبون" آغاز کرد. در سال ۱۹۶۲ به آمریکا بازگشت و طنزنگاری خود را با روزنامه واشنگتن پست آغاز کرد. 

در سال ۱۹۸۲ بخاطر "مقالات تفسیری ممتاز" به اخذ جایزه "پولیتزر" نائل آمد. بوخوالد، به رغم ضعف جسمی، به نوشتن ادامه داد. آخرین مقاله او، که درباره جشن کریسمس هنگام اوجگیری جنگ عراق بود، در بیست و هشتم دسامبر ۲۰۰۶ منتشر شد.

در اوایل سال ۲۰۰۶ بوخوالد به بیماری کلیه دچار شد، اما از معالجه دیالیزی سرباز زد و با بیماری خود مبارزه کرد.

در واپسین روزهای عمر، بوخوالد کتابی نوشت تحت عنوان "هنوز زود است که وداع کنم"، این کتاب در ماه نوامبر منتشر شد.