نيکی کريمی، ستاره سينمای ايران، که اخيرا به کارگردانی فيلم نيز روی آورده است، امسال در هيئت داوران پنجاه و هفتمين جشنواره بين المللی فيلم برلين در آلمان حضور خواهد داشت. اين فستيوال در ماه آينده برگزار خواهد شد.