ايران می‌گويد طرح های خود را در مورد توليد سوخت اتمی در مقياسی صنعتی ادامه خواهد داد. غلامحسين الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ايران که در تهران برای خبرنگاران صحبت می‌کرد، اظهار داشت ايران هم اکنون در حال فرآيند نصب سه هزار دستگاه سانتريفيوژ غنی‌سازی اورانيوم است. آقای الهام افزود نصب سانتريفيوژها در نيروگاه آزمايشی نطنز در دست اقدام است.

گزارش های خبری هفته گذشته حکايت از آن داشت که فعاليت های غنی‌سازی اتمی ايران متوقف شده است. اما سخنگوی دولت ايران می‌گويد برنامه ايران درمورد نصب دستگاه های سانتريفيوژ درحال تکميل است.

درهمين حال رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا، رفتار ايران را " بسيارمنفی" توصيف کرده است. آقای گيتس که در بروکسل صحبت می‌کرد، اين نظر را به دنبال ديدار با مقامات بلندپايه اتحاديه ناتو ابراز داشت. آقای گيتس افزود آمريکا يک گردان از موشک های "پاتريوت" و همچنين دومين ناو هواپيمابر خود را به منطقه خليج فارس ارسال داشته است تا اهميت منطقه خليج فارس را برای آمريکا به اثبات برساند.

قدرت های عمده جهان معتقدند که تهران در حال توليد سلاح های اتمی است، اما ايران اين اتهام را تکذيب می کند.

محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران گفته است که ايران به زودی، و احتمالا در ماه فوريه ، تکميل فرآيند چرخه سوخت اتمی خود را جشن خواهد گرفت.

شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر گذشته قطعنامه ای را درباره ايران مورد تصويب قرار داد که تهران را به علت فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم مشمول تحريم های اقتصادی قرار می‌دهد.

آمريکا همچنين ايران را متهم ساخته است که از طريق حمايت ازشبه نظاميان شيعه عراق، در امور اين کشور دخالت می‌کند.