مقامات فلسطينی ميگويند محمود عباس رئيس خودمختاری فلسطينی در نظر دارد اين هفته به دمشق برود و با خالد مشعل رهبرسياسی تبعيدی حماس برای پايان بخشيدن به جنگ داخلی چند هفته ای فلسطينيان ملاقات کند.

 آقای مشعل در روزهای اخير با فرستادگان آقای عباس به پايتخت سوريه در تماس بوده است.

 مقامات هر دو طرف ميگويند برای حل و فصل بحران و ازسرگيری مذاکرات در باره تشکيل يک دولت وحدت فلسطينی پيشرفت هائی حاصل شده است.

 مناسبات ميان آقای عباس و آقای مشعل در چند ماه اخير سرد بوده است.

آقای مشعل سال گذشته آقای عباس را به تبانی با آمريکا و اسرائيل برای سرنگون سازی جنبش فلسطينی حماس متهم کرد. آقای عباس پس از آن گفته بود حاضر نيست پيش از آنکه آقای مشعل بابت اين اتهام عذرخواهی کند با وی ملاقاتی داشته باشد.

نبرد ميان حاميان حماس و جناح فتح آقای عباس در هفته های اخير دست کم سی و پنج کشته بجا گذاشته است.