مقامات ناتو در شرق افغانستان ميگويند حدود ١٥٠ ستيزه گر طالبان در درگيری با نيروهای ناتو و افغان کشته شده اند.

اطلاعيه ناتو ميگويد نبرد در پی آنکه تعداد زيادی از ستيزه جويان طالبان از مرز ناحيه کوهستانی پاکتيکا وارد افغانستان شدند، روی داد.  نيروهای ناتو و افغان شبه نظاميان طالبان را با آتش از هوا و زمين، هدف گرفتند.

هنوز گزارشی از تلفات احتمالی نيروهای ناتو و افغان در دست نيست.

پيش از اين وزير دفاع افغانستان تعداد تلفات را در حدود ٨٠  نفر ذکر کرده بود.