صدراعظم آلمان، کشوری که رياست ادواری اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در پی ملاقات با رئيس کميسيون اروپا در رابطه با قطع صدور نفت روسيه به آلمان و لهستان گفت که اين مسئله غير قابل قبول است و روسيه بايد با بلاروس به گفتگو بنشيند و به راه حل مناسبی دست پيدا کند.