هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای یک دوره شش ساله دیگر سوگند یاد کرده است. مراسم تحلیف امروز در کاراکاس و در حالی برگزار شد که اقدام او در اعلام طرح هائی برای ملی کردن بخش هائی از اقتصاد ونزوئلا با انتقاد روبرو شده است.

قانونگزاران مخالف، چاوز را متهم می‌کنند که کشور را به سوی شکلی از یک دولت استبدادی نظیر کوبا سوق می دهد.

وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به طرح های ملی سازی چاوز ابراز تردید کرده است.