آقای منوچهر محمدی، فعال حقوق بشر و يکی از فعالان مستقل و غير مذهبی جنبش دانشجويی ايران، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تعريفی از جنبش دانشجويی ايران به دست داده و اهداف آن را مورد بررسی قرار داد. وی سپس به تظاهرات اخير در دانشگاه امير کبير تهران (پلی تکنيک سابق) پرداخت و توضيحاتی پيرامون آن داد.