مقامات سری لانکائی ميگويند يک زن بمب گذار انتحاری، که حدس ميزنند از گروه شورشی موسوم به ببرهای تاميل بود، امروز با منفجر ساختن يک اتوبوس مملو از مسافر، خود و پانزده مسافر اتوبوس را کشت.

پليس ميگويد بسياری ديگر از مسافران نيز مجروح شدند که دست کم چهل نفر از آنان برای مداوا در بيمارستانها بستری هستند .

 شورشيان تاميل هنوز در باره اين انفجار اظهار نظری نکرده اند.

شورش در سريلانکا در سال ۱۹۸۳ آغاز شد، و تاکنون بيش از شصت و هفت هزار کشته بجا گذاشته است.