در اندونزی عمليات جستجو در مورد يک جت مسافربری ناپديد شده، که مقامات ديروز از پيدا شدن لاشه سقوط کرده آن خبر داده بودند، از سر گرفته شده است.

بستگان صد و دو مسافر و خدمه اين هواپيمای بوئينگ ۷۳۷ با بی تابی و خشم در انتظار نتايج حاصل از عمليات جستجو هستند که امروز هم به جائی نرسيد. مقامات می‌گويند جزيره "سولاوزی" در شمال اندونزی در کانون عمليات جستجوست که از طريق هوا و دريائی جريان دارد.

هواپيما روز دوشنبه هنگامی که برفراز اين جزيره پرواز ميکرد از صحنه رادار محو شد. مقامات روز سه شنبه از نجات يافتن دوازده نفر و پيدا شدن لاشه هواپيما خبر داده بودند، اما بعدا، خبر را تکذيب کردند که با خشم بستگان سرنشينان هواپيما، و انتقاد شديد وسائل ارتباط جمعی مواجه شدند.