دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سفر احمدی نژاد به خوزستان و سردادن شعارهای تند و تيز وی را مورد بررسی قرار داد. وی گفت که آقای احمدی نژاد با پوشيدن لباس عربی و تظاهر می تواند مردم عرب خوزستان را گول بزند در حالی که مردم عرب خوزستان هنوز خاطره سرکوب نيروهای وابسته به آقای احمدی نژاد را فراموش نکرده اند.