جهان سال نو را جشن گرفت.

طبق رسم همه ساله در نيويورک يک توپ نورانی غول پيکر با پوسته ای ساخته شده از کريستال "واترفورد" در ميدان تايمز  شهر بعنوان سمبل آغاز سال ٢٠٠٧ در آمريکا، فرود آمد.

حدود يک ميليون نفر در همايش ميدان تايمز برای تماشای سفر سه دقيقه ای اين کره کريستال از سر يک ميله پرچم که در سر ساعت ١٢ نيمه شب به پايئن آن ميرسيد، گرد آمده بودند.

پيش از اين نيز جشن های سال نو امروز، دوشنبه، با رسيدن نيمه شب در سراسر آسيا، و در غرب بطرف اروپا و آفريقا، و گوشه شرقی آمريکای جنوبی، آغاز شدند.

شينو آبه نخست وزير ژاپن در پيام سال نو خود وعده داد که در سال آتی مناسبات خود با چين و کره جنوبی را توسعه دهد.

هو جينتائو، رئيس جمهوری چين، ضمن ابراز آرزوهای خود برای سال نو در سخنانی که در سراسر چين و جهان پخش شد خواستار همگامی و هماهنگی اجتماعی شد.

آقای هو همچنين تأکيد کرد که قصد دارد برای اتحاد مسالمت آميز با تايوان کوشش کند.  در همين حال رئيس جمهوری تايوان گفت که موضوع حاکميت اين حزيره برای مردم تايوان مهم است و اينکه "مطمئناً تايوان متعلق به چين نيست".